wyszukiwarka zaawansowana
do kasy suma: 0,00 zł
Kasa fiskalna zwolnienia

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących został opublikowany w dniu 1 grudnia 2018 na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W Rozporządzeniu zamieszczono katalog zwolnień podmiotowych i podmiotowo-przedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania.

Najczęściej stosowanym zwolnieniem jest zwolnienie podmiotowe, szczególnie wśród przedsiębiorców rozpoczynających działalność jest zwolnienie ze względu na nie przekroczenie obrotów do kwoty 20 tyś złotych. Zwolnienie to dotyczy zarówno podatników, którzy prowadzili już sprzedaż w poprzednich latach, jak i rozpoczynających działalność. Do tego grona zaliczają się także rolnicy ryczałtowi. Zwolnienie traci ważność po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczony został limit wskazany powyżej. Dodatkowo należy pamiętać, że limit ten jest proporcjonalny. Co oznacza, że przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku, powinni przeliczyć limit na ilość miesięcy w których dokonywana była sprzedaż.

Zwolnienia z kasy fiskalnej nie dotyczą osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenie czy dzieło oraz nie może być użyte w odniesieniu do rodzin pracowników oraz w stosunku do byłych pracowników

Zgodnie z rozporządzeniem do dnia 31 grudnia 2018 r. bez względu na wysokość obrotu i bez względu na to, czy podatnik stosuje już kasy do ewidencjonowania innych czynności - zwolniona z rejestracji w kasie jest sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Obejmuje on 51 pozycji. Do najistotniejszych czynności podlegających zwolnieniu przedmiotowemu z kasy fiskalnej w 2018 r. należy zaliczyć:  

- dostawę towarów w systemie wysyłkowym, jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty lub banku 

- usługi pocztowe i kurierskie - z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

- usługi telekomunikacyjne,

- usługi finansowe i ubezpieczeniowe a także usługi w zakresie edukacji

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl