wyszukiwarka zaawansowana
do kasy suma: 0,00 zł
Sprzedaż wysyłkowa a kasa fiskalna

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawodawca jednak przewiduje szereg zwolnień z tego obowiązku, w tym również dla sprzedaży wysyłkowej.

Zgodnie treścią załącznika Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnieniu z kasy podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym czyli pocztą i  przesyłkami kurierskimi pod warunkiem, że zapłatę za dostawę towarów dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana.

Podatnicy, którzy zajmują się sprzedażą wysyłkową, nie zawsze mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wymienia szereg rodzaji dostaw oraz usług, które obowiązkowo powinny być zarejestrowane na kasie fiskalnej. Dotyczy to dostaw gazu płynnego, części silników, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep, naczep i ich części, wyrobów z metali szlachetnych, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. Rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie nie stosuje się w sytuacji świadczenia poniższych usług: 

- przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej

- przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami

- w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów

- naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów

- związanych z wyżywieniem 

- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

- usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego

Reasumując podmiot dokonujący sprzedaży stacjonarnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, który wykorzystuje kasę fiskalną rozszerzając działalność o sprzedaż wysyłkową, w dalszym ciągu powinien korzystać z kasy rejestrującej. Natomiast w przypadku, gdy spełnione są wymogi określone w punkcie 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy, rejestracja przychodu z tytułu sprzedaży wysyłkowej na kasie nie jest konieczna. Wówczas na kasie ujmuje się jedynie sprzedaż stacjonarną.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl