wyszukiwarka zaawansowana
do kasy suma: 0,00 zł
Ryczałt a kasa fiskalna

Przepisy ustawy o VAT wskazuj, iż obowiązek stosowania kasy fiskalnej spoczywa na podatnikach prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Dotyczy to także ryczałtowców. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Przysługuje ono m.in. ze względu na nieprzekroczenie rocznego limitu obrotów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z preferencyjnych form opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przedsiębiorcy korzystający z tej formy opodatkowania mają obowiązek prowadzić ewidencję przychodów, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, a w przypadku firm zatrudniających pracowników  karty przychodów pracowników. Ponadto podatnik opodatkowany ryczałtem musi posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej dotyczy ryczałtowców tak samo, jak wszystkich innych podatników jednakże przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym mogą korzystać ze zwolnień z kas fiskalnych, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W 2018r zwolnienie z kasy fiskalnej może przysługiwać w odniesieniu do całości sprzedaży lub dla określonych czynności. Zgodnie z przepisami kasy fiskalnej nie muszą posiadać podatnicy, których obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających taką sprzedaż limit liczy się w proporcji do okresu jej prowadzenia w roku podatkowym.

Zwolnienie z kas przysługujące ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów traci moc po upływie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym obrót podatnika przekroczył limit.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl